Podmínky použití internetových stránek

Užívání těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na veškeré uživatele, kteří tyto internetové stránky navštíví. Každý uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit.


Provozovatel:

Tyto internetové stránky provozuje společnost Pivovary Staropramen s. r. o., Nádražní 84, 150 00 Praha 5 (dále jen „provozovatel“).


Zpracovatel:

Zpracovatelem obsahu a osobních údajů je brainz.cz s. r. o., Fibichova 13/2, 130 00 Praha 3 (dále jen „zpracovatel“).


Rozhodné právo:

Jakékoli vztahy vznikající v souvislosti s prohlížením nebo jiným užíváním těchto internetových stránek se řídí českým právem.


Obsah internetových stránek:

Uživatelé berou na vědomí, že stránka je pro starší 18 let a že není možné zaručit, že obsah těchto internetových stránek bude vždy zcela přesný, pravdivý a pravidelně aktualizovaný. Provozovatel publikuje veškeré informace, tipy nebo rady uvedené na internetových stránkách v dobré víře o jejich nezávadnosti. V žádném případě je však nelze považovat za odborné informace, tipy nebo rady.

Uživatelé berou na vědomí, že obsah internetových stránek a jeho rozsah se může měnit nebo být zcela odstraněn, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit přístup k některému obsahu internetových stránek registrací uživatele.

Žádná informace obsažená na těchto internetových stránkách nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy.

Před konzumací nebo použitím jakéhokoli výrobku prezentovaného na těchto internetových stránkách se doporučuje seznámit se se složením jednotlivých produktů a zvážit svůj zdravotní stav, abyste předešli případným zdravotním rizikům.


Duševní vlastnictví:

Obsah publikovaný na těchto internetových stránkách je předmětem ochrany autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autorská díla publikovaná na těchto internetových stránkách, včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení a databází, které mohou být obsahem stránek, mohou být uživateli užívána pouze pro osobní potřebu. Užití autorských děl publikovaných na těchto internetových stránkách, tj. jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, apod., pro jiné než osobní potřeby uživatelů, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy jejich užití autorský zákon dovoluje nebo kdy provozovatel těchto internetových stránek k takovému užití poskytne příslušné oprávnění.


Označení produktů:

Označení produktů uváděných na těchto internetových stránkách mohou být chráněna ochrannými známkami v souladu se zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění. Jakékoli užití ochranných známek jinou osobou než jejím vlastníkem je zakázáno s výjimkou případů, kdy vlastník dané ochranné známky poskytne k jejímu užití příslušné oprávnění. Zejména se jedná o ochrannou známku „Braník“ a její varianty.

Tyto internetové stránky neobsahují veškeré značky registrované provozovatelem nebo společnostmi ze skupiny provozovatele u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky nebo dle mezinárodních právních předpisů u jiných organizací.


Změny podmínek:

Veškeré změny těchto podmínek budou uveřejněny na těchto internetových stránkách.


Kontakt:

Pivovary Staropramen s. r. o.

Nádražní 84

150 00 Praha 5


Staropramen

Bylo vám už 18 let?

Vstup na tyto stránky je povolen pouze osobám starším 18 let.